έργα >υπό μελέτη
Περιγραφή Έργου

Αποπεράτωση μονοκατοικίας πρώτης στην Θάλασσα στην Ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική
Περιοχή
Ακτή Καλογριάς
Έτος Κατασκευής
2011