υπηρεσίες >μελέτη-επίβλεψη
Με το κλειδί στο χέρι

Σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, η EF αναζητά τις πιο προνομιακές θέσεις, ερευνά τα κατάλληλα ακίνητα, το νομικό πλαίσιο και τις προοπτικές της περιοχής, προτείνει βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης του χώρου, μελετά, κατασκευάζει και παραδίδει το έργο “με το κλειδί στο χέρι”, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό την αρχική επένδυση.