υπηρεσίες >μελέτη-επίβλεψη
Μελέτη

Η EF αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει με συνέπεια και υπευθυνότητα όλες τις απαιτούμενες επιμέρους μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ενεργειακής απόδοσης, υδραυλική,  μελέτη- τοπογραφικό), ώστε να κατατεθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια Πολεοδομία για την έκδοση οικοδομικής άδειας.