υπηρεσίες >μελέτη-επίβλεψη
Αυθαίρετα

 Η EF αναλαμβάνει την ρύθμιση αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013. Σε αυτή την ρύθμιση υπάγονται κατασκευές που ανεγέρθηκαν χωρίς οικοδομική άδεια, αλλά και προσθήκες χωρίς άδεια σε νόμιμα κτίρια. Η προθεσμία μετα την τελευταια παραταση  είναι μέχρι 23/09/2017. Η EF σας ενημερώνει πριν την υποβολή για το κόστος ολόκληρης της διαδικασίας (συνολικό ποσό προστίμου).