υπηρεσίες >ανακαινίσεις
Aνακαινίσεις

Σε συνεργασία με τον κάθε ενδιαφερόμενο η EF προτείνει τις βέλτιστες λύσεις για την ανακαίνιση της κατοικίας ή του γραφείου σας ανάλογα με τις ανάγκες σας . Μέσω τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης μελετάμε και επεξεργαζόμαστε μαζί σας την καινούρια ανανεωμένη πλέον μορφή του χώρου σας που θα ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σας.

Από την έναρξη των εργασιών έως την παράδοσή του έργου σε εσάς με το κλειδί στο χέρι η ομάδα της ΕΥ εργάζεται με υπευθυνότητα για την ποιοτική ανακατασκευή του χώρου σας ακολουθώντας πιστά το χρονοδιάγραμμα και το προκαθορισμένο κόστος.